Regio Oostende
Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6
8400 Oostende
info@fv-oostende.be
+ 32 59 80 93 44

Regio Oostende
Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende
info@fv-oostende.be  + 32 59 80 93 44

Ga naar de inhoud

Stichter en Ere-voorzitter

Eddie Van Haverbeke († 20/04/2019)

Bestuur

Voorzitter en Directeur van het Documentatiecentrum:
Bernard Legrand
E-mail: legrand.bernard@skynet.be

Ondervoorzitter en bibliothecaris:
Filip Menu
E-mail: filip@fv-oostende.be

Waarnemend secretaris:
Marie Jeanne Mille
E-mail: marie-jeanne@fv-oostende.be

Penningmeester:
Jean-Pierre Hulpiau
E-mail: jean-pierre.hulpiau@telenet.be

ICT-coördinator:
Dirk de Prince
E-mail: dirk@fv-oostende.be

Bestuurslid:
Eric Dufossez
E-mail: eric.dufossez@telenet.be

Openingsuren:
  Maandag: 19.00 u. - 22.30 u.
  Woensdag: 13.00 u. - 17.30 u.
  Vrijdag: 19.00 u. - 22.30 u.
  Zaterdag: 13.00 u. 17.30 u.

© FV-Oostende 2022
Met steun van:
© FV-Oostende 2022
Openingsuren:
Maandag: 19.00 u. - 22.30 u.
Woensdag: 13.00 u. - 17.30 u.
Vrijdag: 19.00 u. - 22.30 u.
Zaterdag: 13.00 u. 17.30 u.
Terug naar de inhoud